Magdalena Bomersbach

Magdalena Bomersbach jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Z powodzeniem zakończyła 3,5-letnią aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, po czym pozytywnie złożyła egzamin radcowski. Zdobywała doświadczenie zawodowe od 2003 roku, świadcząc usługi na rzecz kancelarii radców prawnych, przedsiębiorców, osób indywidualnych oraz wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej.

czytaj dalej...

Klienci Indywidualni:

Oferta Kancelarii Radcy Prawnego jest również skierowana do osób indywidualnych, które znajdą w naszej Kancelarii pomoc prawną m.in. w zakresie windykacji należności, w tym:
- reprezentację dłużników w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego;
- negocjacje z wierzycielami w sprawie spłaty należności;
- egzekwowanie należności od dłużników;
- negocjacje + dochodzenie i egzekwowanie należności;

Przedsiębiorcy:

Zachęcamy Przedsiębiorców do współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego, zarówno w formie atrakcyjnych abonamentów dla Firm jak również w formie zlecenia konkretnej czynności prawnej. Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres pomocy prawnej:
- obsługa prawna firm, w tym budowlanych;
- windykacja należności;
- monitoring wierzytelności;
- monitoring gospodarczy;
- pieczęć windykacyjna;
- przedsądowa;

Odszkodowania:

Pomoc prawna Kancelarii Radcy Prawnego w zakresie dochodzenia odszkodowań jest kierowana zarówno do osób indywidualnych, jak również przedsiębiorców,organów administracji publicznej, itp. Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z tytułu:
- szkody majątkowej, w tym kradzieży i uszkodzenia pojazdu;
- szkody wyrządzonej na nieruchomości;
- błędów lekarskich oraz zakażenia medycznego;
- zdarzeń komunikacyjnych;